Sídlo firmy: Lužická 102, Dolní Sedlo, Hrádek nad Nisou             Provozovna: Václavská 668, Hrádek nad Nisou

Telefon: +420 734 680 360                           E-mail: info@stavbymh.cz

REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ DIVIZE MIMOŇ II

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení veškerých stavebních prací spojených s rekonstrukcí vnitřních prostor budovy ředitelství divize Mimoň, zejména pak instalačních rozvodů elektro, vody, kanalizace, datové sítě, podlah, stěn a stropů a další související práce.

Klient

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1 Číslo účtu: 104137984/0300 Zastoupen: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem Osoby zastupující ve věcech ostatních: Ing. Libor Barák 723 898 217, libor.barak@vls.cz ve věcech technických: Ing. Dušan Szabo 736 528 021, dusan.szabo@vls.cz, Pavel Císař 733 618 615, pavel.cisar@vls.cz

Termín

11 /2017 – 06/2018