Sídlo firmy: Lužická 102, Dolní Sedlo, Hrádek nad Nisou             Provozovna: Václavská 668, Hrádek nad Nisou

Telefon: +420 734 680 360                           E-mail: info@stavbymh.cz

ZŠ T.G.M. V HRÁDKU NAD NISOU

Předmětem této smlouvy je realizace díla „ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou - Rozšíření učeben přístavby, Jazyková laboratoř – práce se zvukem a sdílením obrazu ",(dále jen „dílo“), které spočívá:

v rekonstrukci vnitřních a vnějších prostor objektu přístavby ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou. Stávající družiny v 1.NP a PC učebna budou nahrazeny kmenovými učebnami, při realizaci díla nedojde ke změně dispozic, ale k modernizaci vnitřních prostor ZŠ.

Budou provedeny nové podlahy včetně podkladních vrstev, nové rozvody elektroinstalace silnoproudé včetně osvětlovacích těles, nové rozvody VZT potrubí, nové rozvody kanalizace a vody.

Rozvody UT a otopná tělesa jsou ponechány stávající, pouze opatřeny novým nátěrem. Součástí zakázky není vybavení učeben.

Klient

Město Hrádek nad Nisou sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČO: 00262854 zastoupený: Mgr. Josef Horinka, starosta města ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Jiří Palas, referent OIaSM tel.: +420 482 411 460 e-mail: palas@muhradek.cz

Termín

04/2019 – 09/2019