Sídlo firmy: Lužická 102, Dolní Sedlo, Hrádek nad Nisou             Provozovna: Václavská 668, Hrádek nad Nisou

Telefon: +420 734 680 360                           E-mail: info@stavbymh.cz

Zateplení bytového domu č.p. 580

Předmětem díla bylo provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí stavební práce v rámci projektu „ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P.580 ŽELEZNÝ BROD“, zateplení stávajícího bytového objektu č.p. 580 – zateplení obvodových a stropních konstrukcí, výměna oken a dveří (kompletní zateplení obálky budovy) vč. zajištění větrání sociálních zařízení a s tím související stavební úpravy.

Klient

Bytový podnik města Železný Brod Zastoupený: Milošem Havlíkem, ředitelem Sídlem: Příčná 350, 468 22 Železný brod IČ: 646 69 033 Miloš Havlík, ředitel: 483 389 066, m.havlik@zelbrod.cz

Termín

07/2018 – 04/2019