Sídlo firmy: Lužická 102, Dolní Sedlo, Hrádek nad Nisou             Provozovna: Václavská 668, Hrádek nad Nisou

Telefon: +420 734 680 360                           E-mail: info@stavbymh.cz

Zlepšení tepelné ochrany budov - EMBA s.r.o.

Předmětem díla je zhotovení stavby „Zlepšení tepelné ochrany budov - EMBA s.r.o. - Paseky nad Jizerou ". Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zkoušky a revize apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, zejména mezi stavební a technologickou částí stavby.

Klient

E M B A , spol. s r. o. IČO: 15044572 DIČ: CZ CZ 15044572 se sídlem č.p. 235, 512 47 Paseky nad Jizerou zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 980 zastoupen Marek Michálko, jednatelem společnosti

Termín

04/2018 – 09/2018