Sídlo firmy: Lužická 102, Dolní Sedlo, Hrádek nad Nisou             Provozovna: Václavská 668, Hrádek nad Nisou

Telefon: +420 734 680 360                           E-mail: info@stavbymh.cz

Vybudování jazykových učeben v ZŠ Dolní Bousov

Předmětem této smlouvy je přestavba podkrovních prostor budovy základní školy (vč. napojení na elektrorozvody, vodovod, kanalizaci a vytápění) na jazyké učebny, kabinety, sklady a sociální zařízení.

Klient

Město Dolní Bousov se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov zastoupen: Miroslavem Bočkem, starostou IČ: 00237680 DIČ: CZ00237680 Kontaktní osoba za zadavatele: Miroslav Boček, starosta

Termín

2/2020 - 7/2020