Sídlo firmy: Lužická 102, Dolní Sedlo, Hrádek nad Nisou             Provozovna: Václavská 668, Hrádek nad Nisou

Telefon: +420 734 680 360                           E-mail: info@stavbymh.cz

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ a ZŠ Mnichovo Hradiště

zateplení fasády
výměna střešního krytiny za novou Al plechovou krytinu - přístavek
zateplení střešního prostoru nad přístavky
dodávka a montáž ozdobných fasádních prvků
bourání stávajících stropů ve třídách
doplnění nových stropních trámů
výměna nevyhovujících nosných prvků krovu
montáž OSB desek na stávající a nové stropní trámy
provedení zateplení pochozí lávky z KVH fošen a OSB desek
dodávka a montáž dřevěné příčky
izolace podkroví minerální vatou
dodávka a montáž nových sádrokartonových podhledů
výměna svítidel v 1.NP
doplnění soklu pískovcovým obkladem včetně vyspárování
dodávka a montáž nových klempířských prvků - fasáda

Termín

09/2015 - 11/2015