Sídlo firmy: Lužická 102, Dolní Sedlo, Hrádek nad Nisou             Provozovna: Václavská 668, Hrádek nad Nisou

Telefon: +420 734 680 360                           E-mail: info@stavbymh.cz

Oprava zadní strany a štítu BD Tržní nám. 902 a 909, Liberec 1

otlučení stávajících nesoudržných omítek
omytí fasády
provedení cementových postřiků
nová jádrová omítka prováděná strojně
montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu
provedení nové silikonové zrnité omítkoviny
provedení nové marmolitové omítkoviny na soklové části
nátěr podstřešního podbití palubkami
výměna klempířských prvků

Termín

04/2015 - 07/2015