Sídlo firmy: Lužická 102, Dolní Sedlo, Hrádek nad Nisou             Provozovna: Václavská 668, Hrádek nad Nisou

Telefon: +420 734 680 360                           E-mail: info@stavbymh.cz

Komunitní dům seniorů Cvikov

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení veškerých stavebních prací spojených s rekonstrukcí vnitřních a vnějších prostor budovy „Komunitní dům seniorů Cvikov“, kompletní rekonstrukce objektu, přestavba místností na komunitní dům seniorů, zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken a dveří, výměna klempířských prvků fasády. Dále pak nová krytina, a nové omítky uvnitř objektu a drobné zednické úpravy uvnitř objektu.

Klient

Město Cvikov Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov Zastoupené ve věcech smluvních: JUDr. Jaroslav Švehla – starosta města Petr Vrabec – místostarosta města IČO: 00260410 DIČ: CZ00260410

Termín

7/2018 – 9/2019