Sídlo firmy: Lužická 102, Dolní Sedlo, Hrádek nad Nisou             Provozovna: Václavská 668, Hrádek nad Nisou

Telefon: +420 734 680 360                           E-mail: info@stavbymh.cz

HRÁDEK NAD NISOU – MOBILITA - KULTURNÍ DŮM, ODSTRANĚNÍ BARIÉR

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení zděné novostavby a veškerých stavebních prací spojených s výstavbou nových bezbariérových sociálních prostor k zázemí kulturního domu V Hrádku n.N.

Název akce:“Hrádek nad Nisou - mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér"

Dále pak i zateplení obvodového pláště staré a nové budovy, výměna oken a dveří, výměna klempířských prvků fasády, provedení obložení fasády dřevěným modřínovým obložením. Dále pak drobné zednické úpravy uvnitř objektu spojené s montáží výplní otvorů.

Klient

Město Hrádek nad Nisou sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČO: 00262854 zastoupený: Mgr. Josef Horinka, starosta města ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Jiří Palas, referent OIaSM tel.: +420 482 411 460 e-mail: palas@muhradek.cz

Termín

11/2017 – 10/2018