Loading color scheme

Investor

Bytový podnik města Železný Brod
Zastoupený: Milošem Havlíkem, ředitelem
Sídlem: Příčná 350, 468 22 Železný brod
IČ: 646 69 033
Miloš Havlík, ředitel: 483 389 066, m.havlik@zelbrod.cz

Předmětem díla

Předmětem díla bylo provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí stavební práce v rámci projektu „ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P.580 ŽELEZNÝ BROD“, zateplení stávajícího bytového objektu č.p. 580 – zateplení obvodových a stropních konstrukcí, výměna oken a dveří (kompletní zateplení obálky budovy) vč. zajištění větrání sociálních zařízení a s tím související stavební úpravy.

Termín

07/2018 – 04/2019