Loading color scheme

Investor

Obec Košťálov
sídlo: 512 02 Košťálov 201
zastoupený: Milanem Havlíkem, starostou
telefon: 734 538 413
mail: starosta@kostalov.cz
IČ: 00275841
DIČ: CZ00275841
Bankovní spojení: Moneta Bank
Číslo účtu: 55229574/0600
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 94-1419081/0710

Předmětem díla

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení veškerých stavebních prací spojených s rekonstrukcí vnějších prostor budovy „BD Košťálov č.p.37“, tj. zateplení obvodového pláště, zateplení podlahy půdy, výměna oken a dveří, výměna klempířských prvků fasády.

Termín

03/2019 – 07/2019