Loading color scheme

Investor

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1
Číslo účtu: 104137984/0300
Zastoupen: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem
Osoby zastupující
ve věcech ostatních: Ing. Libor Barák 723 898 217, libor.barak@vls.cz
ve věcech technických: Ing. Dušan Szabo 736 528 021, dusan.szabo@vls.cz, Pavel Císař 733 618 615, pavel.cisar@vls.cz

Předmětem díla

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení veškerých stavebních prací spojených s rekonstrukcí vnitřních prostor budovy ředitelství divize Mimoň, zejména pak instalačních rozvodů elektro, vody, kanalizace, datové sítě, podlah, stěn a stropů a další související práce.

Termín

11 /2017 – 06/2018