Loading color scheme

Investor

Město Hrádek nad Nisou
sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO: 00262854
zastoupený: Mgr. Josef Horinka, starosta města
ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Jiří Palas, referent OIaSM
tel.: +420 482 411 460
e-mail: palas@muhradek.cz

Předmětem díla

Předmětem této smlouvy je realizace díla „ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou - Rozšíření učeben přístavby, Jazyková laboratoř – práce se zvukem a sdílením obrazu ",(dále jen „dílo“), které spočívá:

v rekonstrukci vnitřních a vnějších prostor objektu přístavby ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou. Stávající družiny v 1.NP a PC učebna budou nahrazeny kmenovými učebnami, při realizaci díla nedojde ke změně dispozic, ale k modernizaci vnitřních prostor ZŠ.

Budou provedeny nové podlahy včetně podkladních vrstev, nové rozvody elektroinstalace silnoproudé včetně osvětlovacích těles, nové rozvody VZT potrubí, nové rozvody kanalizace a vody.

Rozvody UT a otopná tělesa jsou ponechány stávající, pouze opatřeny novým nátěrem. Součástí zakázky není vybavení učeben.

Termín

04/2019 – 09/2019