Loading color scheme

Investor

Město Hrádek nad Nisou
sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO: 00262854
zastoupený: Mgr. Josef Horinka, starosta města
ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Jiří Palas, referent OIaSM
tel.: +420 482 411 460
e-mail: palas@muhradek.cz

Předmětem díla

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení zděné novostavby a veškerých stavebních prací spojených s výstavbou nových bezbariérových sociálních prostor k zázemí kulturního domu V Hrádku n.N.

Název akce:“Hrádek nad Nisou - mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér"

Dále pak i zateplení obvodového pláště staré a nové budovy, výměna oken a dveří, výměna klempířských prvků fasády, provedení obložení fasády dřevěným modřínovým obložením. Dále pak drobné zednické úpravy uvnitř objektu spojené s montáží výplní otvorů.

Termín

11/2017 – 10/2018