Loading color scheme

Objednavatel

E M B A , spol. s r. o.
IČO: 15044572
DIČ: CZ CZ 15044572
se sídlem č.p. 235, 512 47 Paseky nad Jizerou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 980
zastoupen Marek Michálko, jednatelem společnosti

Předmět akce

Předmětem díla je zhotovení stavby „Zlepšení tepelné ochrany budov - EMBA s.r.o. - Paseky nad Jizerou ". Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zkoušky a revize apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, zejména mezi stavební a technologickou částí stavby.

Termín

04/2018 – 09/2018