Loading color scheme

Investor

Město Cvikov
Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov
Zastoupené ve věcech smluvních:
JUDr. Jaroslav Švehla – starosta města
Petr Vrabec – místostarosta města
IČO: 00260410
DIČ: CZ00260410

Předmětem akce

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení veškerých stavebních prací spojených s rekonstrukcí vnitřních a vnějších prostor budovy „Komunitní dům seniorů Cvikov“, kompletní rekonstrukce objektu, přestavba místností na komunitní dům seniorů, zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken a dveří, výměna klempířských prvků fasády. Dále pak nová krytina, a nové omítky uvnitř objektu a drobné zednické úpravy uvnitř objektu.

Termín

7/2018 – 9/2019