Loading color scheme

Investor

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17
IČ: 48029483, DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 668692/0800
zastoupen: Ing. Miroslavem Kozákem, finančním ředitelem

Předmět akce

přestavba stávajících prostor dílen na nové kanceláře a rekonstrukce dílen. Součástí zakázky bylo provedení nové střechy a zateplení objektu, výstavba nových kanceláří včetně sociálního zařízení a topení.

Termín

08/2016 – 03/2017