Loading color scheme

POPIS STAVBY:

Oprava fasády

ROZSAH STAVBY:

  • otlučení stávajících nesoudržných omítek
  • omytí fasády
  • provedení cementových postřiků
  • nová jádrová omítka prováděná strojně
  • montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu
  • provedení nové silikonové zrnité omítkoviny
  • provedení nové marmolitové omítkoviny na soklové části
  • nátěr podstřešního podbití palubkami
  • výměna klempířských prvků

TERMÍN REALIZACE:

04/2015 - 07/2015