Loading color scheme

POPIS STAVBY:

Zateplení objektu, výměna střešní krytiny nad přístavkem, úprava vnitřních prostor

ROZSAH STAVBY:

 • zateplení fasády
 • výměna střešního krytiny za novou Al plechovou krytinu - přístavek
 • zateplení střešního prostoru nad přístavky
 • dodávka a montáž ozdobných fasádních prvků
 • bourání stávajících stropů ve třídách
 • doplnění nových stropních trámů
 • výměna nevyhovujících nosných prvků krovu
 • montáž OSB desek na stávající a nové stropní trámy
 • provedení zateplení pochozí lávky z KVH fošen a OSB desek
 • dodávka a montáž dřevěné příčky
 • izolace podkroví minerální vatou
 • dodávka a montáž nových sádrokartonových podhledů
 • výměna svítidel v 1.NP
 • doplnění soklu pískovcovým obkladem včetně vyspárování
 • dodávka a montáž nových klempířských prvků - fasáda

  TERMÍN REALIZACE:

09/2015 - 11/2015